Nasza firma jest beneficjentem funduszy zewnętrznych. Otrzymane dofinansowania pozwoliły skutecznie rozwijać wysokospecjalistyczne usługi. W efekcie umocniliśmy pozycję innowatora w branży energetycznej.

Lista projektów:

Numer umowy: POPW.01.05.00-18-0004/20-00

Wartość dofinansowania: 395 838,87 zł

Nazwa beneficjenta: GC Energy Sp. z o.o.

Opis i cel projektu: zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje utworzenie mobilnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu składającego się z dwóch głównych elementów: zakupu mobilnego centrum laboratoryjno-inspekcyjne szybkiego reagowania umiejscowionego w naczepie samochodu ciężarowego oraz utworzenia centrum zarządzania i szybkiego reagowania wraz z laboratorium stacjonarnym w Rzeszowie.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu, który został oparty na wynikach prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz zleconych na zewnętrz, umożliwi firmie GC Energy implementację innowacyjnej technologii świadczenia nowego typu usług mobilnych związanych z instalacjami AKPiA, które dotyczyć będą szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz dokonywania inspekcji i robót pomiarowych i konserwacyjnych w częściach instalacji i/lub obszarach obiektów dotychczas niedostępnych.

Planowane efekty: Wdrożenie projektu umożliwi firmie GC Energy Sp. z o.o. wprowadzenie na rynek nowych, wysoce specjalistycznych i innowacyjnych usług, a tym samym znacznie poprawić jej konkurencyjność na rynku regionalnym, polskim i europejskim.

Wartość projektu: 10 903 010,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 497 893,10 zł

Nazwa beneficjenta: GC Energy Sp. z o.o.

Opis projektu: Firma GC Energy Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Cel projektu: planowany do realizacji projekt polegać będzie na wytworzeniu i uruchomieniu (wdrożeniu) systemu B2B przeznaczonego do zarządzania kontraktem/projektem. System B2B zapewni automatyczną wymianę dokumentów i innych informacji pomiędzy partnerami a Wnioskodawcą w procesie wspólnie realizowanych kontraktów/projektów.

Okres realizacji projektu:

01.06.2013 – 28.02.2014

Informacji na temat projektu udziela:

Elżbieta Mucha, tel. 17 850 16 64, e-mail: biuro@gc-energy.eu

Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach: http://www.europa.eu, http;//www.poig.gov.pl, http://www.mac.gov.pl, http://www.mrr.gov.pl, http://www.parp.gov.pl;

Projekt DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nr umowy: POPW.01.05.00-18-0004/20-00

Wartość projektu: 395 838,87 zł

Dofinansowanie projektu: 395 838,87 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Nazwa beneficjenta: GC Energy Sp. z o.o.

Nr umowy: POPW.01.02.00-18-0022/20-00

Wartość projektu: 831 610,00 zł

Dofinansowanie projektu: 472 130,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 – 01.12.2022

Nazwa beneficjenta: GC Energy Sp. z o.o.

  1.  
  2.  

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×