Usługi z zakresu armatury przemysłowej

 

Obszar obejmuje czynności:

  • przegląd, naprawa, regeneracja, a także sprawdzenie wszystkich typów armatury, w tym zaworów bezpieczeństwa
  • projektowanie armatury dla poszczególnych instalacji, poprzez odpowiedni dobór pod kątem charakterystyki pracy i zastosowania
  • przegląd, naprawa, regeneracja, a także sprawdzenie napędów: elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych
  • kalibracja, wzorcowanie, naprawa oraz sprawdzenie wszelkich urządzeń AKPiA: ustawniki, reduktory, przetworniki (ciśnienia, przepływu, temperatury i inne)
  • kalibracja, sprawdzenie ustawienia: zawór – siłownik, zawór – ustawnik
  • sprawdzenie nastaw zaworów bezpieczeństwa metodą pośrednią, bez konieczności demontażu zaworu z instalacji
  1.  
  2.