Trwa ładowanie strony...

en_GBpl_PLuk

Projekty UE

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy

Numer umowy:
POPW.01.05.00-18-0004/20-00

Wartość dofinansowania:
395 838,87 zł

Nazwa beneficjenta:
GC Energy sp. z o.o.

 
Tytuł projektu:
Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki GC Energy poprzez utworzenie mobilnego i stacjonarnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłuKrótki opis i cel projektu:
Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje utworzenie mobilnego laboratorium szybkiego reagowania dla przemysłu składającego się z dwóch głównych elementów: zakupu mobilnego centrum laboratoryjno-inspekcyjne szybkiego reagowania umiejscowionego w naczepie samochodu ciężarowego oraz utworzenia centrum zarządzania i szybkiego reagowania wraz z laboratorium stacjonarnym w Rzeszowie. Realizacja zakresu rzeczowego projektu, który został oparty na wynikach prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz zleconych na zewnętrz, umożliwi firmie GC Energy implementację innowacyjnej technologii świadczenia nowego typu usług mobilnych związanych z instalacjami AKPiA, które dotyczyć będą szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz dokonywania inspekcji i robót pomiarowych i konserwacyjnych w częściach instalacji i/lub obszarach obiektów dotychczas niedostępnych.Planowane efekty:
Wdrożenie projektu umożliwi firmie GC Energy Sp. z o.o. wprowadzenie na rynek nowych, wysoce specjalistycznych i innowacyjnych usług, a tym samym znacznie poprawić jej konkurencyjność na rynku regionalnym, polskim i europejskim.

Wartość projektu: 10 903 010,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 497 893,10 zł

 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma GC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nazwa projektu:
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą GC ENERGY Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu B2B.

Planowany do realizacji projekt polegać będzie na wytworzeniu i uruchomieniu (wdrożeniu) systemu B2B przeznaczonego do zarządzania kontraktem/projektem. System B2B zapewni automatyczną wymianę dokumentów i innych informacji pomiędzy partnerami a Wnioskodawcą w procesie wspólnie realizowanych kontraktów/projektów.

Okres realizacji projektu:
01.06.2013 – 28.02.2014

Informacji na temat projektu udziela:
Elżbieta Mucha,
tel. 17 850 16 64,
e-mail: biuro@gc-energy.eu

Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach: http://www.europa.eu, http;//www.poig.gov.pl, http://www.mac.gov.pl, http://www.mrr.gov.pl, http://www.parp.gov.pl;

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

unia_europejska

innowacyjna_gospodarka